ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ВИПАДКАХ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • Катерина Робертівна Добкіна Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: медіація, відновне правосуддя, домашнє насильство, кримінальне право, правопорушення, злочин, конфлікт, компенсація шкоди, відповідальність, примирення

Анотація

У статті досліджено інститут медіації та його застосування у випадках домашнього насильства. Зазначено, що відновне правосуддя – це окрема модель, окрема парадигма з точки зору проблематики злочинності; це процес, під час якого нейтральна сторона прагне примирити жертву і винуватця злочинного діяння і в такий спосіб розв’язати конфлікт, спричинений злочином або такий, що проявився у вигляді злочину. У більшості європейських країн реалізованою значною мірою моделлю відновного правосуддя є медіація (посередництво), що застосовується задля досягнення угоди між винним у злочинному діянні і потерпілим. Медіація у кримінальних справах є формою, інструментом відновного правосуддя. Медіація – це частина відновного правосуддя, яка є сучасним теоретичним підходом та практикою в реакції на конфлікти та злочини. Основа цього підходу полягає в тому, що кожен конфлікт, злочин чи правопорушення мають спричинити дії кривдника для компенсації завданої потерпілому шкоди.

Наголошено, що інститут медіації є важливою складовою розвитку кримінального процесуального законодавства, тому що він значно скорочує час здійснення досудового розслідування, забезпечує економію фінансових ресурсів, забезпечує потерпілому швидке відновлення порушених прав. Існує чимало і переваг, і недоліків медіації, що проводиться між винуватцем і жертвою домашнього насильства. На більшість з них потрібно звернути увагу в кожному конкретному випадку, коли посадова особа ухвалює рішення про можливість передачі справи на медіацію, а медіатор – про те, чи візьметься він за цю справу. У складних сімейних ситуаціях особою, відповідальною за прийняття рішення щодо того, чи може медіація в конкретній ситуації мати кримінально-правове значення, має бути прокурор, поліцейський або суддя, а в психологічному сенсі – спеціально підготовлений медіатор, який має досвід у сімейних справах. При цьому, вимоги до медіатора у кримінальному процесі мають відрізнятись. Медіатор, що бажає працювати у цій сфері, додатково до тих вимог, що зазначені в чинному законодавстві, повинен пройти спеціальне навчання саме для медіації у кримінальному процесі. Він має розуміти, як працювати з кризовим психологічним станом жертви злочину, як готувати її до спільної сесії медіації зі злочинцем, також медіатор повинен вміти розмовляти зі злочинцем, дотримуватись своєї «нейтральної позиції». Більшість європейських країн визнала домашнє насильство серйозною проблемою, передбачивши відповідні заходи захисту. У разі домашнього насильства захист необхідний одразу ж після його застосування, коли поліція прибуває на місце спільного проживання жертви і насильника. У законодавствах багатьох держав-членів Європейського Союзу передбачено такі заходи, як виселення ґвалтівника з місця проживання із забороною на повернення. Порушення таких заходів має тягнути за собою негайну реакцію поліції.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу