Головна

DICTUM FACTUM – загальноукраїнський журнал юридичного спрямування, який видається три рази на рік. Журнал було засновано з метою поширення правових знань, створення платформи для обміну думками, ідеями та результатами дослідження серед українських науковців.

У журналі “DICTUM FACTUM” публікуються матеріали з різних галузей права, в яких висвітлюються актуальні та проблемні питання правового регулювання будь-якої діяльності в Україні, вивчаються різні методології правозастосування чинних норм права в Україні враховуючи досвід іноземних країн.

Журнал може бути корисним для науковців правників, молодих викладачів правників, аспірантів, студентів, працівників практиків юридичного спрямування: адвокатів, суддів; а також усіх, хто цікавиться актуальними питанням досягнення юристів науковців та практиків.

Журнал рекомендовано до друку Вченою радою Державного університету інфраструктури та технологій (протокол № 8 від 31.06.2018р.)

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України №1643 від 29.06.2021 р. журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук.

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

 Серія КВ № 23172-13012 Р від 23.03.2018р.

ISSN: Print 2663-6352

DOI: 10.32703