Редакційна колегія

Головний редактор – Беззубов Дмитро Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

В 2003 році закінчив Київську державну академію водного транспорту імені П. Конашевича–Сагайдачного за спеціальністю «Правознавство». У 2008 році закінчив магістратуру Академії управління МВС за тією ж спеціальністю.

Свою викладацьку діяльність розпочав у 2004 році на посаді викладача Київського оптико-механічного технікуму. З 2005 року та по 2015 рік працював у Київському професійно-педагогічному коледжі імені А.Макаренка на посаді викладача юридичних дисциплін, викладач вищої категорії. З 1 вересня 2015 року до 3 вересня 2018 року працював в Національному авіаційному університеті на посаді в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу та професора кафедри господарського, повітряного та космічного права ННЮІ НАУ.

З 4 вересня 2018 року призначений на посаду професора кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Державного університету інфраструктури та технологій.

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.07.05. «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки)» на тему «Юридичний ризик в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку». У 2015 році отримав вчене звання доцента. У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки».

У квітні 2020 року присвоєно вчене звання «Професор кафедри Конституційного та адміністративного права».

Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць з проблем адміністративного, господарського, аграрного, міжнародного права. Серед них монографія «Суспільна безпека: організаційно-правові засади» та підручник «Адміністративне право України» з грифом МОН України, конспекту лекцій «Міжнародне космічне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми теоретичного адміністративного, господарського, підприємницького, транспортного, авіаційного та космічного права, адміністративні механізми забезпечення суспільної та національної безпеки.

Заступник головного редактора – Добкіна Катерина Робертівна, кандидат юридичних наук, доцент, декан Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

В 1999 році закінчила ліцей №100 «Поділ». Нагороджена золотою медаллю.

В 2004 році закінчила Київську державну академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст права, диплом з відзнакою.

В 2004 – 2005 рр. – працювала асистентом кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2005 – 2007 рр. – працювала старшим викладачем кафедри правового забезпечення діяльності водного транспорту в КДАВТ.

З 2007р.– виконувала обов’язків  заступника декана юридичного факультету КДАВТ.

З 2008 р. – доцент кафедри правосуддя.

В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Цивільно-правовий статус торгово-промислової палати України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2014 році було присвоєне вчене звання «Доцент кафедри правосуддя».

З 01.09. 2017 р. – в.о. заступника декана ЮФ ДУІТ.

З грудня 2017р. – декан ЮФ ДУІТ.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, міжнародне та господарське право.

Відповідальний секретар – Новосельська Ірина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Цивільного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ.

В 2000 році закінчила юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом з відзнакою.

В 1993-2004 р.р. працювала на посадах помічника головного юрисконсульта, юрисконсульта, головного юрисконсульта Міжрегіональної академії управління персоналом.

У 2003 році вступила в аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецього НАН України та розпочала викладацьку діяльність в МАУП за сумісництвом.

В період з 2004 по 2010 р.р. працювала старшим викладачем кафедри комерційного та трудового права Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Вдосконалення правового регулювання юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором».

З 2011 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри цивільного права Юридичного факультету Інституту управління технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій.

У квітні 2013  року присвоєне вчене звання «Доцент кафедри Цивільного права».

В 2017 році обрана заступником декана Юридичного факультету Інституту управління, технологій і права Державного університету інфраструктури та технологій.

Є автором більш як 100 публікацій наукового та науково-методичного характеру. Є автором навчального посібника «Право соціального забезпечення України», є співавтором Словника юридичних термінів та понять видавництва Юстініан.

Сфера наукових інтересів: трудове право, право інтелектуальної власності, право соціального захисту.

Члени редакційної колегії:

Армаш Надія Олексіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора Центру судових експертиз ГО;

Апаров Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка;

Барабаш Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти (ІППО) Національного університету «Львівська політехніка»;

Дурнов Євген Сергійович, доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління пенсійних питань та соціальної роботи Департаменту персоналу МВС України, полковник поліції;

Ільясова Гульжазіра Актурєєвна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри Цивільного та трудового права Карагандинського державного університету ім. академіка Є.А.Букетова, Республіка Казахстан;

Ковальська Віта Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Клюєва Євгенія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри Господарського та транспортного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Ковальчук Андрій Трохимович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Літвін Іштван, PhD, доцент, ректор Інституту освітнього і професійного розвитку м.Будапешт, Угорщина;

Матвійчук Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Мичко Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри Кримінального права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Осадчий Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Правосуддя Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Романова Альона Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;

Россіхін Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, Заслужений працівник освіти України, проректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Россіхіна Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Європейської академії природничих наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Сидоров Ярослав Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Скок Павло Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України, проректор з наукової роботи ДУІТ;

Собовий Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету ІУТП ДУІТ;

Цукан Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, радник ректора з гендерних та міжнародних питань Харківського національного університету внутрішніх справ, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін;

Явор Ольга Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.