АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У КРАЇНАХ ЄС

  • Василь Васильович Россіхін Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Галина Володимирівна Россіхіна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Вікторія Валеріївна Панченко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
  • Сергій Володимирович Надобко Харківська державна академія дизайну та мистецтв
Ключові слова: державна служба, публічна служба, принципи публічної служби, публічна форма влади, адміністративний механізм, функції публічної служби, завдання публічної служби

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню адміністративно-правових моделей забезпечення публічної служби у країнах ЄС.

Аналіз адміністративно-правових моделей дозволив встановити, що приватно-правові трудові відносини службовців підпорядковані цивільно-правовому регулюванню та відповідній системі правового судового захисту. Норми цивільного законодавства відіграють у цій галузі важливу роль. Публічно-правові службові відносини підпорядковані адміністративноправовому регулюванню і мають специфічний спосіб судового розгляду службових спорів, що виникають. Таким чином, в одних випадках правовий захист здійснюється шляхом розгляду цивільної справи у цивільному суді, а в інших – вирішення спору відбувається в управлінській інстанції та в адміністративному суді. Невірним є таке розуміння відмінності між публічноправовим та приватно-правовими службовими відносинами, коли приватно-правове призначення на публічну службу є менш значущим (або зовсім несуттєвим) порівняно з публічно-правовим службовим становищем.

Звернуто увагу на тому, що процес зародження публічної служби на теренах Європейського Союзу пройшов великий циклічний розвиток, адже поряд із розширенням кола учасників інтеграційного об’єднання відбувається розширення його функціональної сфери. ЄС перетворюється на найважливіший структурний елемент політичної та економічної організації субконтиненту. Все це обумовлює важливість та необхідність підвищення ефективності роботи публічної служби Європейського Союзу, що постає особливо актуальним в науково-теоретичному пізнанні у контексті наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів та наближення членства України як частини Європейського Союзу. В деяких випадках службові правовідносини персоналу органів влади підпорядковані регулюванню нормами приватного права. На сьогоднішній день, у період так званого дерегулювання суспільних відносин та приватизації, такий порядок у країнах Західної Європи, на думку фахівців, тягне за собою необхідність створення гнучкої системи публічної служби.

 

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу