ЩОДО УЧАСТІ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Олександр Володимирович Константий Національний транспортний університет
Ключові слова: Конституційний Суд, адвокат, представництво, правнича допомога, конституційне подання, конституційна скарга, права людини, норма закону

Анотація

У статті розглядаються питання участі адвоката в конституційному судочинстві. З’ясовано, що адвокат в цьому судочинстві може виконувати функцію представництва інтересів суб’єкта права на конституційне подання, суб’єкта права на конституційне звернення, органу чи посадової особи, які ухвалили оспорюваний акт. Також адвокати можуть виступати уповноваженими особами суб’єкта права на конституційну скаргу.

Вказується, що в провадженні в Конституційному Суді адвокат представляє не тільки позицію клієнта, а також є захисником конституційних прав і свобод багатьох осіб, на яких поширюється дія оспорюваної норми закону.

Найбільш складним завданням участі адвоката в конституційному судочинстві названо здійснення обґрунтування із застосуванням наукової методології та усталеної практики Конституційного Суду в тексті конституційної скарги або конституційного подання невідповідності Конституції закону або його окремого положення.

Зазначено, що повноваження адвоката в Конституційному Суді України можуть посвідчуватися довіреністю, ордером або договором на надання правничої допомоги.

Виділено такі права адвоката процесуального характеру в конституційному судочинстві: 1) знайомитися із матеріалами справи; 2) давати усні та письмові пояснення; 3) викладати свої думки з питань, що розглядаються; 4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження; 5) подавати заяви про відвід судді, про усунення допущених у рішенні чи ухвалі описок; 6) подавати клопотання про роз’яснення порядку виконання рішення; 7) відкликати конституційну скаргу та ряд інших.

Внесена пропозиція визначити статус, права і обов’язки адвокатів та інших представників сторін у провадженні в Конституційному Суді безпосередньо в Законі України «Про Конституційний Суд України» та в Регламенті Суду.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу