СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

  • Світлана Олександрівна Поляруш-Сафроненко Білоцерківський національний аграрний університет
  • Наталя Іванівна Бровко Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: громадянське суспільство, євроінтеграційні процеси, інтеграція

Анотація

Розвиток громадянського суспільства характеризується багатьма чинниками до яких варто віднести рівень розвитку цінностей у суспільстві та довіра до громадських інституцій. Розвинуте громадянське суспільство є невід’ємним атрибутом сучасної демократії. Євроінтеграційний курс України вимагає формування потужних інститутів громадянського суспільства, здатних чинити ефективний вплив на діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наразі у відповідності до вимог міжнародної спільноти становлення громадянського суспільства в Україні потребує зміцнення її державності в аспекті подальшої розбудови правової держави з належним гарантуванням і забезпеченням прав людини, забезпеченням свободи слова і думки, вираження поглядів, світогляду і віросповідання, свободи об'єднання та активної участі в управлінні державними справами. Саме громадянське суспільство є представником інтересів суспільних груп та громадян, а його інститути відіграють активну роль у сприянні відновленню територіальної цілісності та розбудові миру, тому створення сприятливих умов для його розвитку є важливим завданням усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Першочергові завдання державної політики спрямовані на розвиток громадянського суспільства передбачають забезпечення сприятливого політико-правового  середовища для його інституціонального розвитку, активне залучення громадян та інститутів громадянського суспільства до процесів вироблення та ухвалення суспільно значущих державно-управлінських рішень, формування та реалізації державної та місцевої політики,забезпечення відкритості участі інститутів громадянського суспільства у державних справах.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу