ІСТОРИЧНІ ПІДВАЛИНИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

  • В’ячеслав Миколайович Іванов Інституту управління, технологій і права
Ключові слова: протоконституційний вимір української історії, конституціоналізм, народовладдя

Анотація

У статті здійснено спробу комплексного аналізу історичних підвалин українського конституціоналізму. Стверджується, що протоконституційний вимір української історії сягає часів Київської Русі і біля його витоків лежить збірка давньоруського звичаєвого права «Руська Правда». Подальший розвиток конституціоналізму відбувається в Статутах Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. В них вперше в історії вітчизняного державно-правового розвитку визначено повноваження глави держави, органів влади і управління, певні права й обов’язки громадян, містяться положення про суддів та суди, про організацію війська. Принципове значення має положення про рівність осіб вільних станів перед законом. Нових обертів розвиток українського конституціоналізму набув на грунті козацького самоврядування і державотворення. Генеральні ради та старшинські ради козацької України на певних етапах за своєю компетенцією наближались до тогочасних європейських станових парламентів. Визначною віхою українського конституціоналізму на шляху до справжнього народовладдя є конституційні акти - Гадяцький трактат (1658 р.) та Конституція Пилипа Орлика (1710 р.).

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу