ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ У ПРАВІ НІМЕЧЧИНИ

  • Марина Анатоліївна Бурдоносова Інституту управління, технологій та права
Ключові слова: правові цінності, честь та гідність, ідея людської гідності, право Німеччини, філософія права, Загальна декларація прав людини, права та свободи людини і громадянина

Анотація

В статті аналізується досвід філософського обґрунтування ідеї людської гідності в Німеччини, який сягає класичної філософії і пов’язується з ім’ям Іммануїла Канта. Вчення Канта не було спеціально орієнтовано на розвиток концепції «людської гідності». Однак вченим було сформовано декілька визначальних ідей, які вплинули на розуміння «людської гідності» та на розуміння принципів, на яких вона має функціонувати. Значний вплив концепція людської гідності справила на конституційне право Німеччини. Низка актів міжнародного права, які закріпили цілу систему прав людини і громадянина, виражають ідею людської гідності, серед них і Загальна декларація прав людини. Ці акти оцінюють людську гідність як невід'ємну властивість особистості, закладають фундамент нового державного порядку, заснованого на ідеї про те, що людина має бути найважливішою цінністю та метою як для себе самої, так і для держави. У німецькому конституційному праві гідність особистості є не лише одним з основних прав, а й найважливішим конституційним принципом. Гідність людини та інші фундаментальні права особистості розглядаються в конституційному праві Німеччини як цінності, що передують появі держави і, отже, стоять в ієрархії, вище, ніж державний інтерес. Суд трактує людську гідність з позиції кантіанства: стався до людей як до кінцевої мети, а не як до об'єктів маніпуляції.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу