ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ ЯК ФОРМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

  • Марина Анатоліївна Бурдоносова
Ключові слова: ідеалізм, правовий ідеалізм, правова свідомість, деформація правосвідомості

Анотація

Однією з форм суспільної свідомості, яка відображає ставлення суб’єктів правовідносин до чинного права та похідних від нього явищ - є правосвідомість, через яку відбиваються не тільки стан та характер правових відносин, а й тенденції їх змін. Правосвідомість (як суспільна, так і індивідуальна) є потужним фактором соціальних процесів, оскільки здійснює активний вплив на регулювання всього спектру життєвих інтересів суспільства та держави. Розвинута правосвідомість є необхідною умовою для усвідомлення цінності права та основою для його реального втілення в життя. Тому актуальним є дослідження даного явища, як важливої складової процесу реалізації норм права. Оскільки, навіть «найкращі» закони, детально розроблені та опрацьовані, не будуть повністю реалізовані, якщо рівень правової культури та правової свідомості низький.

Метою даної статті є дослідження явища суспільної свідомості на всіх її рівнях, визначення поняття деформації правосвідомості та її причин. Крім того одним із напрямків дослідження є вивчення питання правового ідеалізму як однієї з форм деформації правової свідомості населення та його структури.

Опубліковано
2020-11-15
Розділ
Статті журналу