ДИДАКТИЧНИЙ ЗМІСТ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

  • В’ячеслав Миколайович Іванов Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: конфлікт, конфліктологічна підготовка, конфлікт-менеджмент, юридична конфліктологія

Анотація

У статті на основі результатів попередніх юридико-конфліктологічних розвідок здійснено спробу визначити дидактичний зміст конфліктологічної складової вищої юридичної освіти. У якості науково-педагогічних завдань зосереджено увагу на дослідженні теоретичного та практично-прикладного змісту фахової конфліктологічної підготовки майбутніх правників. Пропонований дидактичний зміст конфліктологічної складової вищої юридичної освіти апробованопри читанні авторського курсу «Юридична конфліктологія» в магістратурі юридичного факультету ДУІТ, прогнозований педагогічний ефект якого полягає в формуванні у майбутніх магістрів права професійної готовності до діяльності в умовах юридичних конфліктів.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу