ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Діана Борисівна Сергєєва Навчально-науковий інститут права
  • Оксана Петрівна Кучинська Навчально-науковий інститут права
  • Іван Юрійович Мірошников Навчально-науковий інститут права
Ключові слова: Інформаційні комп’ютерні технології, допит підозрюваного, тактика проведення допиту, психологічний контакт, слідчий, дізнавач, прокурор

Анотація

У статті висвітлюються проблемні питання проведення допиту підозрюваного під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційнихкомп’ютерних технологій. Зауважується про те, що ефективне та своєчасне проведення окремих слідчих (розшукових) дій сприяє всебічному та повному розслідуванню кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних комп’ютерних технологій (кіберзлочинів). Однією з головних слідчих (розшукових) дій, що має вагоме процесуальне та тактичне значення під час розслідування кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням інформаційних комп’ютерних технологій, є проведення допиту підозрюваної особи.

Наголошено, що слідчий, дізнавач, прокурор не завжди володіють достатніми знаннями у сфері інформаційних технологій. Тому необхідно консультуватися зі спеціалістом перед проведенням допиту. Це дозволить окреслити коло найвагоміших запитань підозрюваному та допоможе у встановленні технічних нюансів розслідуваного кримінального правопорушення.

Звертається увага про дослідження органами досудового розслідування та прокурором практики Європейського суду з прав людини, що стосується допиту підозрюваних осіб. Аналіз таких рішень, допоможе забезпечити дотримання прав та законних інтересів підозрюваного, а також забезпечить повне та неупереджене проведення розслідування зазначених кримінальних правопорушень.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу