УПРАВЛІНСЬКА ТА ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В В статті розглядається проблема формування управлінських механізмів реалізації поліцейських функцій органами виконавчої влади. Надається первинна класиСФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Дмитро Олександрович Беззубов Державний університет інфраструктури та технологій
  • Євген Віталійович Камалов Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
Ключові слова: правове регулювання, компетенція, керівник, сфера управління, суспільна безпека, поліцейська діяльність, адміністративний інститут, законодавство у сфері управління, алгоритми управління

Анотація

В статті розглядається проблема формування управлінських механізмів реалізації поліцейських функцій органами виконавчої влади. Надається первинна класифікація видів та функцій поліцейської діяльності органів виконавчої влади з позицій класичного адміністративного права.

Наукову статтю присвячено комплексному дослідженню питань поліцейської діяльності в Україні. Досліджено основні напрями адміністративно-правового регулювання поліцейської діяльності в Україні. Визначено організаційні засади поліцейської діяльності з позицій науки адміністративного права. Надано оцінку взаємодії органів публічного адміністрування в сфері забезпечення суспільної безпеки. Сформульовано нові підходи щодо громадського і державного контролю за діяльністю правоохоронних органів. Вироблено основні критерії впровадження позитивного досвіду оцінки ефективності управлінської діяльності в сфері господарювання в діяльність органів виконавчої влади.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу