ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

  • Марина Анатоліївна Бурдоносова Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: інформація, правова інформація, правовий вплив, правовий аналіз, інформаційне суспільство, види інформації за змістом, взаємодія елементів правового впливу, середовище правової інформації, різновиди правової інформації, офіційна та неофіційна правова інформація

Анотація

В статті аналізується правова інформація в якості важливого елементу системи правового впливу. Приділяється увага аналізу поняття та різновидів правової інформації.

Сучасна правова система функціонує шляхом створення, обміну та використання правової інформації. Повний цикл юридичного розвитку - від правосвідомості до правореалізації - включає в себе сприйняття, створення, зміну та передавання правової інформації. Зазначені процеси відображаються у свідомості індивіда та втілюються у його конкретних вчинках (правових чи неправових діях чи бездіяльності). А правова інформація, що міститься в тексті юридичної норми, після усвідомлення її особою, стає ефективною силою, яка керує та спрямовує поведінку суб'єкта.

Правова інформація міститься у структурі кожного елементу правового впливу та фундамент на якому базується правовий вплив. Це дозволяє стверджувати про внутрішню єдність елементів, що беруть участь в процесі правового впливу на суспільні відносини

Середовище правової інформації розглядається в статті не тільки як офіційні тексти правових актів, але й як акти реалізації закону, акти тлумачення, наукові матеріали, а також дані правового характеру, якими обмінюються суб'єкти правових відносин під час їх взаємодії і які упорядковують їх діяльність.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу