КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУЛІНГУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАНННЯ

  • Світлана Леонідівна Савицька Інститут управління, технологій та права
  • Гоцуляк Олександрівна Гоцуляк Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: агресія, булер, булінг, детермінанти булінгу, жертва булінгу, заклад освіти, насильство, освітнє середовище, спостерігач, учасник освітнього процесу, цькування

Анотація

Поняття булінгу, як повторюваної агресивної поведінки однієї людини щодо іншої з метою заподіяння моральної та/або матеріальної шкоди поширене в усьому світі. Це явище невпинно поширюється й у закладах освіти України. Від його наслідків потерпають усі учасники освітнього процесу: як діти, так і дорослі, що становить серйозну перешкоду у процесі реалізації встановлених і гарантованих Конституцією України прав та свобод.

У даній науковій роботі шляхом систематизації головних ознак висвітлюється дефінітивна характеристика булінгу як форми насильства. Розглядаються наукові підходи до категорії «булінг». Визначаються детермінанти його виникнення та розповсюдження в закладах освіти. Досліджується структура булінгу та надається детальна характеристика його учасників: булера, жертви, спостерігача. Розкривається порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти. Підкреслюються особливості юридичної відповідальності за вчинення булінгу. Проблематизується питання відсутності окремого законодавчого акту, покликаного протидіяти виникненню цькування та запобігати порушенню прав освітян. Досліджуються способи, методи та заходи боротьби з булінгом на загальносуспільному, спеціальному та індивідуальному рівнях. Аналізується зарубіжний та національний досвід запобігання даному явищу. Наголошується на необхідності переймання Україною низки міжнародних практик, які відзначилися своєю ефективністю.

У ході дослідження, зроблено висновки про результативність та достатність застосованих заходів протидії булінгу і запропоновано нові способи запобігання даному явищу.

Опубліковано
2022-08-31
Розділ
Статті журналу