ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Володимир Олександрович Михайлов Інститут управління та технологій
Ключові слова: спеціальні знання, експертиза, експерт, адміністративно-правове регулювання, судово-експертна діяльність

Анотація

У статті розглядаються історичні аспекти адміністративно правового регулювання судово – експертної діяльності в Україні. Саме дослідження генезису судової експертизи в Україні дасть розуміння причин та наслідків сучасних проблем та шляхів їх вирішення на основі досвіду розвинутих країн.

Техніко – криміналістичне та судове-експертне забезпечення правосуддя відіграє значну роль у процесі доказування в адміністративному судочинстві. Без використання спеціальних знань неможливо встановлення істини відповідно до норм (міжнародного, регіонального та національного) матеріального та процесуального права.

В процесі історичного розвитку суспільства спеціальні знання почали відокремлюватись від загальних пізнань про об’єкти та процеси матеріального світу. Ці знання накопичувались та передавались від покоління до поколінь. Попит на спеціальні знання та досвідчених, обізнаних осіб при розслідуванні злочинів та судових процесах розвинув галузь, яка зі сторіччями перетворилась у сучасну судово – експертну діяльність, яка нажаль теж не є досконалою, потребує реформ. Але саме запит суспільства на всебічне, об’єктивний судовий розгляд відкинув такі застарілі форми процесу, як інквізиційний (слідчорозшуковий) з використанням тортур та не гуманних методів дізнання, на більш сучасний змішаний (слідчо-судовий, континентальний) з використанням спеціальних знань для збирання та дослідження доказів.

Але і сучасне адміністративно правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні потребує реформування та вдосконалення. Необхідно швидко реагувати на впровадження у життя людей і бізнес процеси нових явищ, пов’язаних з розвитком науки і техніки, розвивати та запроваджувати нові галузі знань, навчати спеціалістів та експертів, розробляти нові методики досліджень і сучасне законодавство, яке забезпечить галузь зрозумілими правилами і нормами, як споживачів експертних послуг так і їх виконавців.

Опубліковано
2022-08-31
Розділ
Статті журналу