ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • Семен Олексійович Свиридов Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, безпека підприємництва, бізнес-середовище, фінансова безпека, законодавство у сфері економічної безпеки, економічна діяльність

Анотація

У статті проаналізовано іноземний досвід забезпечення економічної безпеки підприємництва на прикладі провідних країн світу (США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Іспанії, Японії, Польщі, Словаччини та Чехії), а також зазначено про перспективи його імплементації в українських реаліях.

Зазначено, що забезпечення економічної безпеки є систематичним процесом, який вимагає постійного моніторингу та адаптації до змін у загрозах та умовах діяльності підприємств.

Економічна безпека розглядається як важлива складова національної безпеки, спрямована на усунення та запобігання загрозам, як внутрішнім, так і зовнішнім, з метою забезпечення належного рівня життя населення. Це передбачає активну взаємодію між органами державної влади та приватними підприємствами.

На підставі аналізу розвитку сектора економічної безпеки у всіх розглянутих країнах виділено дві основні групи: першу складають країни з відносно стабільними економічними системами, такі як США, Великобританія, Іспанія, Німеччина та Японія. Основний акцент у цих країнах робиться на підвищенні продуктивності економіки, при цьому забезпечуючи поточний рівень економічної безпеки для своїх громадян; другу групу становлять зокрема Польща, Словаччина та Чехія. Ці країни вже завершили реформи «першого покоління», спрямовані на реструктуризацію та переорієнтацію, і тепер перейшли до завершальної стадії реформ у сфері безпеки.

Підкреслено, що, враховуючи іноземний досвід, необхідно уважно аналізувати схожі завдання, цілі та пріоритети національних стратегій, а також рівень економічного розвитку та розвитку інститутів управління та контролю за економічною безпекою.

Доведено, що моделі та способи забезпечення економічної безпеки, які були розглянуті, є ефективними для формування нової концепції безпеки в Україні. Ця концепція базується на розвитку економіки та її захисті від зовнішніх та внутрішніх загроз, а також на розумному використанні ресурсів для задоволення соціально-економічних потреб населення.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу