МЕДІАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  • Галина Володимирівна Муляр Державний університет інфраструктури та технологій
  • Катерина Робертівна Добкіна Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: вирішення конфлікту, альтернативне вирішення спору, медіатор, суддя, домовленість

Анотація

У науковій статті приділена увага питанню медіації в системі права, акцентовано на недосконалих аспектах, які висвітлені в Законі України “Про медіацію” та надано рекомендації щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Проаналізована практична сторона проведення медіації (судові справи, в яких вона застосована).

Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки передбачає запровадження та розвиток інституту медіації; удосконалення процедури врегулювання спору за участю судді; визначення категорій справ обов'язкового досудового порядку врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик та інші.

До основних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері медіації необхідно віднести: слід визначити чіткі вимоги до осіб, які можуть виступати медіаторами, з метою уникнення низької якості послуг медіації; зняти обмеження застосування медіації щодо певних категорій спорів, що зменшує її ефективність як альтернативного способу вирішення конфліктів; обов'язкове виконання, оскільки невиконання домовленостей, досягнутих в процесі медіації - знижує мотивацію сторін щодо дотримання угод; підвищення довіри - недовіра учасників процесу медіаційної процедури знижує ефективність процесу; не обмежувати вибір медіатора; якість навчання може вплинути на професійні стандарти у цій сфері; проведення комплексу заходів щодо популяризації та обізнаності населення в яких справах проводиться медіація та є можливість залучити медіатора.

З практичної точки зору застосування медіації в судових процесах у таких справах: щодо поділу майна подружжя; визнання права особистої приватної власності на майно; визначення місця проживання малолітніх дітей; встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу та поділ майна; позбавлення батьківських прав та встановлення опіки.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу