КОНВЕРГЕНЦІЯ ПРИНЦИПІВ У ЦИВІЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

  • Володимир Володимирович Мусієнко Державний університет інфраструктури та технологій
  • Анатолій Володимирович Мусієнко Державний університет інфраструктури та технологій
  • Аліна Сергіївна Мартюк Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: принципи, конвергенція, приватне право, правовідносини, цивілістична наука

Анотація

Стаття присвячена розгляду взаємодії принципів цивілістичної науки у процесі регулювання цивільних правовідносин. Тобто, конвергенція принципів цивільного права в умовах формування доктрини приватного права в Україні.

Виникнення, становлення та розвиток цивільного права відбулось упродовж тисячоліття на основі філософського принципу перманентності, тобто безперервно. Тому, згідно з тими ж таки філософськими положеннями розвитку суспільства, розбудови демократичної, соціальної та правової держави, в якій лише права та свободи людини визнаються найвищою цінністю, і в цих умовах відбулось істотне переосмислення ролі принципів в цивілістичній науці. В підсумку, принципи, як основні засади виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин набули широкого втілення в цивільному законодавстві та активно запроваджені в цивільному обігу.

У зв’язку з вищезазначеним виникає необхідність проаналізувати співвідношення принципів цивілістики комплексно, що у подальшому надасть можливість дослідити їх застосування. Це зумовлює необхідність наукового обгрунтування співвідношення принципів, цивілістичної науки між собою, тобто конвергенція, з’ясування різних проявів застосування в усіх сферах суспільного життя.

Взаємозв’язок між принципами цивілістичної науки, щодо регулювання цивільних правовідносин визначає не лише їх співвідношення і можливий взаємовплив, проте також демонструє практичні аспекти самостійного врегулювання суспільних зв’язків їх учасників і поглиблює розуміння про сутність і потенціал даного процесу, особливо в умовах формування приватного права та інтеграції в європейську правову систему.

Слід зауважити, що дані аспекти досліджуємо як загалом, тобто комплексно, так і в контексті, враховуючи різний об’єктно – суб’єктний склад елементів правовідносин.

Формулюється висновок, що досліджуючи принципи цивілістичної науки, слід враховувати наявність різних галузей приватного права: цивільне право, сімейне право, міжнародне приватне право, а крім цього не слід забувати про цивільний процес. Дані аспекти обумовлюють тісний взаємозв’язок принципів, які комплексно та в контексті здійснюють вплив на регулювання правовідносин в суспільстві на сучасному етапі свого розвитку, що в свою чергу обумовлює інтеграцію в правову систему ЄС.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу