ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • Володимир Анатолійович Бабич Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка
  • Вікторія Леонідівна Шевчук Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка
  • Андрій Олександрович Ханов
Ключові слова: цивільна відповідальність, кримінальне провадження, відшкодування шкоди, потерпілий, правозастосовча практика, законодавство України

Анотація

У статті досліджується інститут цивільної відповідальності в кримінальному провадженні в Україні. Авторами проаналізовані законодавчі основи, що регулюють цей правовий інститут, виявлено основні проблеми та недоліки у правозастосуванні. Особлива увага приділяється питанням взаємодії між кримінальними та цивільними судами, а також ефективності механізмів захисту прав потерпілих. У роботі висвітлено проблеми правової невизначеності, бюрократичні перепони та зловживання з боку учасників процесу, які перешкоджають належному відшкодуванню шкоди. На основі проведеного аналізу запропоновано рекомендації щодо удосконалення законодавства та правозастосовчої практики з метою підвищення ефективності цивільної відповідальності в кримінальному провадженні.

Встановлено, що цивільний позов у кримінальному провадженні – це вимога потерпілої сторони, яка заявляється під час розгляду кримінальної справи і спрямована на відшкодування майнової або немайнової шкоди, заподіяної злочином. Цивільний позов подається потерпілим або його законним представником у межах кримінального провадження і розглядається судом разом з кримінальною справою, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до вирішення правових питань, пов'язаних з вчиненим злочином. Такий позов може стосуватися як матеріальних збитків (наприклад, втрата майна, витрати на лікування), так і моральної шкоди (фізичні або психологічні страждання, порушення особистих немайнових прав).

Зроблений висновок, що ефективна реалізація цивільної відповідальності у кримінальному провадженні є необхідною умовою для забезпечення справедливості та відновлення порушених прав потерпілих. Вдосконалення законодавства та правозастосовчої практики сприятиме підвищенню ефективності правосуддя в Україні та зміцненню довіри громадян до судової системи.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу