ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ У ПРАВІ ФРАНЦІЇ

  • Марина Анатоліївна Бурдоносова Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: правові цінності, честь та гідність, ідея людської гідності, право Франції, філософія права, Загальна декларація прав людини, права та свободи людини і громадянина

Анотація

В статті аналізуються теоретико-правові аспекти розвитку ідеї людської честі та гідності у праві Франції. Найважливішим аспектом вираження гідності особистості громадянина Франції є порядок закріплення в Конституції проголошених прав і свобод. Хоча їх список не містить низки нових прав і свобод (право на отримання інформації, на захист культурної та історичної спадщини, вільний доступ до культурних цінностей, право на захист довкілля), які знайшли місце в більш пізніх конституційних актах різних держав, у тому числі й в Україні, де перелічені права та свободи відбиваються в повному обсязі (у ІІ розділі Конституції України). Однак і Декларація 1789 р., і преамбула Конституції Франції 1946 р. досі залишаються прикладом послідовного демократичного прогресу. З широким колом проголошених у цих документах прав і свобод людини і громадянина.

Особливою рисою Конституції Франції є те, що в ній до сих пір продовжує діяти право на опір гнобленню. Воно виникло у період «золотого» часу буржуазної державності, який настав відразу після заміни феодальних порядків. Право на опір гнобленню є важливим складником захисту прав громадян, оскільки і дотепер у світі існує багато народів, гідність яких принижується.

Громадське благо, що є предметом особливої турботи держав з колективістською ідеологією, знаходиться під захистом конституційного законодавства Франції навіть за проголошення права власності.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу