СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ: ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ

  • Катерина Робертівна Добкіна Державний університет інфраструктури та технологій
  • Світлана Леонідівна Савицька Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: Гетьманщина, козацька держава, гетьман, конституція, законодавство, правові норми

Анотація

У статті детально проаналізовано особливості становлення і розвитку українського державотворення в Україні за доби Гетьманщини. Доведено, що козацька держава продовжила традиції державотворення, започатковані в давньоруський період, а також ґрунтувалися на правових засадах, що сформувалися в Запорозькій Січі. Створення Гетьманщини збіглося в часі з формуванням національних державних утворень і утвердженням буржуазних відносин у європейських країнах. Ці чинники зумовлюють утвердження республіканської форми правління та новітніх принципів правосуддя в українській козацькій державі.

Констатовано, Гетьманщина мала такі основні ознаки держави: органи публічної влади, які виконували свої функції; територію, яку охоплювала державна організація, й населення, що на ній проживало; податки, які збиралися на утримання органів публічної влади; правові норми, як регулятор суспільних відносин.

Доведено, що законодавство і правові норми козацької держави ґрунтувалися на козацькому й церковному звичаєвому праві, законодавчих актах Великого Князівства Литовського і положеннях магдебурзького права, водночас було видано низку гетьманських універсалів, що регулювали різні аспекти суспільного життя.

Обґрунтовано, що визначальну роль для функціювання Гетьманщини відіграв документ документі «Пакти і Конституція законів та вольностей Війська Запорозького», що увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика (1710 рік), який фактично став суспільним договором між гетьманом, старшиною та козацтвом, формалізуючи їхні відносини. Доведено, що Конституція Пилипа Орлика 1710 року як ключового правового акту, що заклав фундамент для визнання автономії та політичної незалежності української держави. Обґрунтовано, що досвід державотворення часів Гетьманщини доцільно враховувати на сучасному етапі розбудови української державності.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу