ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

  • Дмитро Олександрович Беззубов Державний університет інфраструктури та технологій
  • Володимир Іванович Шевченко Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського
  • Роман Петрович Панасюк Оптико-механічний фаховий коледж КНУ імені Тараса Шевченка
Ключові слова: законодавство, Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка, закон, держава

Анотація

Статтю присвячено характеристиці основних тенденцій становлення і розвитку законодавства України періоду діяльності Української Центральної ради. Автор статті на основі аналізу наукових публікацій і джерельної бази робить висновок, що законодавча діяльність Української Центральної Ради як українського національного парламенту була спрямована на закріплення основ державного суверенітету. Він аналізує роль і місце в державотворчих процесах універсалів Української Центральної Ради, Конституції Української Народної Республіки, а також деяких законів (зокрема «Про поділ України на землі», «Про громадянство УНР» та Закон «Про реєстрацію громадянства УНР», «Про одстрочку призова на військову службу і одкомандирування з неї громадян Української Республіки», «Про утворення Комітету по демобілізації армії», «Про утворення Українського Народного війська»), які мали визначальне значення для реалізації законодавчих ініціатив.

Перші нормативно-правові й законодавчі акти мали здебільшого декларативний характер і були спрямовані на закріплення автономного устрою української держави, а з проголошенням ІV Універсалу всі прагнення зосереджувалися на утвердження повної незалежності української держави, тобто зафіксовано відхід державотворіців від принципів федералізму та автономії до ідеалу самостійності й суверенності.

За час свого існування Українська Центральна Рада змогла розробити основи конституційного, земельного, кримінального, фінансового, родинного, кримінально-процесуального законодавства, що свідчить про прагнення її представників регулювати життєдіяльність усіх сфер суспільного життя, а також про ґрунтовний і комплексний підхід до законодавчої діяльності. Автор статті наголошує на тих проблемах, які не вдалося розв’язати Українській Центральній Раді на законодавчому рівні, які викликали найбільше обговорень у суспільстві.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу