ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ XVIII – ХІХ СТ.СТ. ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

  • Віталіна Іванівна Озель Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: державотворення, Козацько-Гетьманська держава, органи влади, Конституція Пилипа Орлика, Кирило-Мефодіївське товариство, конституціоналізм, правова характеристика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню витоків та еволюційних процесів української політико-правової думки, що заклала основу національних ідей конституціоналізму. Досі суперечливими залишаються серед науковців погляди щодо початку зародження конституційних актів України, адже конституціоналізм передбачає наявність у суспільстві його основного акту – Конституції – Основного Закону. Період ХVІІІ ст. - ХІХ ст. найбільше в українській історії держави і права характеризується формуванням розуміння нації, власної ідентичності та політико-правовим поштовхом до власного державотворення, суверенної самостійності та незалежності.

У період Гетьманщини сформувалась ідея національного державотворення на основі звичаїв народовладдя, формування владних структур на основі виборності та договірного характеру. Конституція Пилипа Орлика 1710 р. стала першою конституцією не тільки Української Козацько-Гетьманської держави, але й на теренах тогочасної Європи. Хоча слова «конституція» у назві немає, проте у історичну спадщину української держави і права цей документ повноправно увійшов саме як Конституція, з огляду на структуру та зміст.

У ХІХ століття спроби обгрунтувати національно-державницьку концепцію попри переслідування та заборони російської влади здійснили члени Кирило-Мефодіївського товариства (1845-1847). Політичні погляди товариства визначали ідеалом держави для слов’янських народів федеративне об’єднання рівноправних республік з центром в Україні. Три проекти конституційних актів Г. Андрузького відображають еволюцію державницької концепції від автономії до республіканської моделі державотворення України, обгрунтування концепції рівноправ’я та свобод людини. У 1884 р. М. Драгоманов у роботі Статут «Вільної спілки» окреслив майбутнє України в організації республіканської держави, основою якої є народний суверенітет, державне та місцеве самоврядування громад. Концепція політичної самостійності України, розроблена М. Драгомановим, справила значний вплив на формування конституційно-правових ідей М. Грушевського та інших провідних діячів української революції 1917-1921 років.

Опубліковано
2024-05-31
Розділ
Статті журналу