КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

  • Сeргій Гeoргійoвич Кирeнкo Інститут управління, технологій та права
  • Оксана Олександрівна Івашина Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: самогубство, кримінальне правопорушення, доведення до самогубства, схиляння до самогубства, кримінальна відповідальність, жорстокість

Анотація

Життя людини, її честь і гідність, здоров'я є найвищими цінностями правової та соціальної системи України. Саме тому держава має створити таке законодавство, завдяки якому можна повною мірою забезпечити кожному невід’ємне право на життя та належний рівень його захисту.

У роботі досліджено елементи та ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.120 КК України – доведення до самогубства, та розглянуто їх зміст. Зокрема, йдеться про об’єктивну та суб’єктивну сторони, а також наведено кваліфікуючі ознаки цього злочину. Проведено аналіз наукових праць інших авторів у галузі психології людини та кримінального права. Крім того, надано висновки щодо переваг та недоліків нової редакції статті 120 КК України, а саме змін, внесених у 2018 році. Надано відомості про структуру та динаміку кримінального правопорушення, причини та умови, які сприяють його здійсненню.

Актуальність роботи визначається комплексним підходом до дослідження проблеми з урахуванням різних аспектів, які, можливо, були недостатньо досліджені або належним чином не враховані раніше. Вже існуючі підходи доповнюються та поглиблюються, розглядаючи суїцид як складну соціокультурну проблему з урахуванням правового, медичного та соціального вимірів.

У роботі введено поняття корисливого мотиву як додаткової кваліфікуючої ознаки, яка свідчить про усвідомлення винним особистої вигоди від вчинення самогубства. Робота дає змогу розширити розуміння проблеми кримінальної відповідальності за доведення до самогубства, а також зробити конструктивний внесок у подальші наукові дослідження та розвиток правового регулювання даної проблеми.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу