ПОНЯТТЯ ВОЄННИЙ СТАН ТА БОЙОВА ОБСТАНОВКА ЯК КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ДЕЗЕРТИРСТВО: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • Катерина Володимирівна Гученко Київський університет інтелектуальної власності та права
Ключові слова: дезертирство, злочин, кримінальна відповідальність, воєнний стан, бойова обстановка, особливий період

Анотація

Дана наукова робота присвячена вивченню кваліфікуючих ознак кримінального правопорушення у формі злочину дезертирство, передбачені ч. 4 ст. 408 КК України, а саме: вчинення дезертирства в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Автором аналізуються дані концепти шляхом доктринального та законодавчого тлумачення для правильності розуміння даних ознак в контексті правозастосовчої практики, а також з метою недопущення судової дискреції під час кримінального судочинства. Аналізується відповідна актуальність щодо вивчення даних ознак для правильності кваліфікації та призначення покарання за злочин дезертирство крізь призму викликів сучасності.

Також автором зазначається, що ключовою проблемою залишається правильність співвідношення концептів «воєнний стан» та «особливий період», оскільки законодавець у відповідних нормативно-правових актах, що аналізуються ним, наче ототожнює законодавчий смисл даних легальних понять. Встановлено, що лише шляхом правильного тлумачення норм законодавства, кримінальне судочинство працюватиме відповідно до його принципів і завдань, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК України) та, у контексті призначення покарання – сприятиме правильності визначення кримінальної відповідальності.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу