ПОРІВНЯННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗ

  • Володимир Олександрович Михайлов Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: спеціальні знання, експертиза, експерт, адміністративно-правове регулювання, судово-експертна діяльність

Анотація

У статті розглядаються особливості адміністративно-правового регулювання судово-експертного забезпечення країн ЄС та України. Адміністративноправове регулювання судово-експертної діяльності в Україні та країнах Європейського Союзу має свої особливості, проте спрямоване на забезпечення об'єктивності та незалежності судових експертів. Важливо враховувати ці регулятивні аспекти для забезпечення справедливості та високої якості судово-експертних висновків у правосудді. Важливо враховувати, що різниці в системах та підходах можуть існувати навіть серед різних країн Європейського Союзу. Для отримання докладної інформації про судово-експертну діяльність в конкретних країнах ЄС, рекомендується дослідження відповідного національного законодавства та практики.

Залучення експертів у кримінальне провадження і їх реєстрація відповідають вимогам забезпечення якості доказів і об'єктивності вирішення справи. Ці реєстри дозволяють відбирати кваліфікованих фахівців із відповідною експертною компетенцією для надання об'єктивного та вірогідного доказування у судовому процесі.

В Україні також передбачено реєстрацію судових експертів. Згідно зі статтею 9 Закону України "Про судову експертизу", експерти, які задіяні у судових експертизах, підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому порядку. Реєстр судових експертів веде Міністерство Юстиції України. У реєстр вносяться відомості про кваліфікацію, спеціалізацію та досвід роботи експерта, а також зазначаються види експертиз, в яких він має право брати участь.

Реєстрація експертів у відповідних реєстрах і регулювання їх діяльності сприяють забезпеченню якості та надійності доказів у кримінальних провадженнях. Це сприяє об'єктивному і справедливому судочинству та довірі громадян до результатів експертних висновків у судових процедурах.

Адміністративно правове регулювання судово – експертної діяльності в Україні потребує реформування та вдосконалення. Необхідно швидко реагувати на впровадження у життя людей і бізнес процеси нових явищ, пов’язаних з розвитком науки і техніки, розвивати та запроваджувати нові галузі знань, навчати спеціалістів та експертів, розробляти нові методики досліджень і сучасне законодавство, яке забезпечить галузь зрозумілими правилами і нормами, як споживачів експертних послуг так і їх виконавців.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу