ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Юлія Олександрівна Подолян Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: державно-приватне партнерство, відновлення, інфраструктурні об’єкти, державне управління, інструменти, господарське право

Анотація

У статті досліджено проблематику наслідків російської військової агресії проти України, що призвела до значних руйнувань промислових об’єктів, інфраструктурних мереж, житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення, та можливості використання моделей державно-приватного партнерства у процесі післявоєнного відновлення України. Знищення об’єктів нерухомості, які використовувалися в економічних процесах, в наданні суспільних послуг посили проблеми забезпечення макроекономічної стабільності, відтворення людського капіталу, спричинили релокацію бізнесу та міграційний рух. Наявних ресурсів держави недостатньо для проведення масштабного відновлення. Одним з ефективних шляхів щодо відбудови України може стати поєднання ресурсів та можливостей державного та приватного секторів на основі моделей державно-приватного партнерства (ДПП). ДПП може використовуватися як домовленість на основі багатосторонньої угоди, де передбачені умови щодо розподілу ризиків, витрат, інтересів та відповідальності, що дозволяє реалізувати суспільні та приватні завдання на основі створення та використання інфраструктурних об’єктів. Аналіз стану реалізації угод ДПП в 2013-2023 рр. демонструє збільшення кількості проєктів, але останні декілька років більшість угод знаходилась в стадії припинення. Незважаючи на вказану ситуацію, потреби в масштабному відновленню інфраструктури, будівництво на основі сучасних норм надасть нового імпульсу партнерству держави та приватного сектору. Подальша перспектива передбачатиме перехід до використання принципів безпечності, стійкості, екологічності, енергозбереження у проєктуванні та створенні об’єктів інфраструктурного забезпечення, житла, виробничого та соціально-культурного секторів на основі моделей ДПП. Основними завданнями використання моделей ДПП у відновленні, мають стати: удосконалення бізнес-середовища; розширення можливостей залучення інвестиційних ресурсів; використання багаторівневого підходу до реалізації проєктів; удосконалення нормативно-правової бази у сфері державно-приватного партнерства.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу