КОМПЕТЕНЦІЯ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Віталіна Іванівна Озель Інститут управління, технологій та права
Ключові слова: соціальна відповідальність, керівник підприємства, законність, права людини, трудові відносини, компетенція, управління

Анотація

Стаття розкриває проблематику соціальної відповідальності суб’єкта господарювання через призму реалізації керівником підприємства своїх повноважень на основі принципу законності. Основною компетенцією керівника підприємства є прийняття управлінських рішень, здійснення нормотворчої компетенції в рамках відповідного суб’єкта господарювання, ухвалення актів корпоративного права та реалізація інших прав та виконання обов’язків, покладених на нього статутом відповідного підприємства. Рівень соціальної відповідальності конкретного підприємства прямо залежить від управлінських рішень, ухвалених керівником. Адже безпосереднім носієм управлінської компетенції на рівні суб’єкта господарювання є керівник підприємства.

Процес прийняття управлінських рішень вимагає від керівників високого рівня компетентності, досвіду та часу. З іншого боку, він передбачає і високий рівень відповідальності. Стабільна діяльність підприємства залежить не тільки від економічних показників його роботи, але й від внутрішньо-корпоративного клімату, відповідального ставлення управлінського менеджменту підприємства до споживачів своїх послуг та/або продукції, загального правомірного управління на основі законності. Керівник підприємства, разом зі своєю адміністрацією та по відношенню до неї у тому числі, повинен ухвалювати соціально-виважені, відповідальні рішення.

Важливим є розуміння соціальної відповідальності як превентивної міри, що визначається у відповідальному ставленні уповноваженого суб’єкта до виконання покладених на нього обов’язків та реалізацію ним своїх прав на основі принципу законності. Особливо важливою є соціальна відповідальність керівника підприємства при реалізації ним своїх компетенції щодо кадрових питань та інших відносин, пов’язаних з трудовим правом: оплати праці, унормування робочого часу та часу відпочинку, соціальних гарантій для працівників, заходів заохочення тощо.

У ході дослідження були зроблені такі висновки: 1) соціальна відповідальність підприємства – це відповідальне ставлення його керівника за вплив рішень і дій на суспільство загалом та безпосередньо на трудовий колектив цього підприємства; 2) позитивна соціальна відповідальність реалізується шляхом здійснення керівником підприємства своїх компетенцій на основі принципу прозорої та етичної поведінки; 3) відповідальна соціальна спрямованість керівництва підприємством є підґрунтям сталого розвитку економічних, трудових, корпоративних відносин, виступає запорукою стабільній високій репутації суб’єкта господарювання, сприяє врахуванню інтересів усіх зацікавлених сторін цивільних, господарських, трудових правовідносин.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу