СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ

  • Евген Евгенович Зурнаджи Український державний університет імені М. Драгоманова
Ключові слова: антикризова діяльність, право, криза, державне управління, юридична наука, стратегія

Анотація

У статті здійснюється комплексний аналіз антикризової діяльності, як складної та багатоаспектної категорії, враховуючи її юридичні ознаки. Визначено, що Україна зараз переживає найскладніші часи з моменту проголошення незалежності, адже не подолавши наслідки однієї кризи, Україна входить в іншу, що провокує, ще більшу кількість шкідливих наслідків. За таких умов виникає протилежне поняттю криза явище (або процес) - антикризової діяльності, що забезпечується відповідними органами державної влади, місцевого самоврядування, самостійними суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами та іншими суб’єктами.

З’ясовано антикризовою діяльністю в юридичному аспекті - є цілеспрямована, обмежена в часі сукупність дій, уповноважених на те суб’єктів, які мають відповідну фахову підготовку для здійснення такої діяльності, які мають єдину мету попереджувати, виявляти та протидіяти кризовим ситуаціям, що виникають у суспільному просторі, в тому числі беруть на себе відповідальність за результати такої діяльності.

Зроблено висновки, що що будь-які реформи приречені на невдачу, якщо не враховувати кризовий характер сучасного соціально-економічного та політичного становища України. Все це потребує не тільки розробки антикризових технологій, спрямованих на усунення причин кризових явищ у системі державного управління, і в суспільстві загалом, на основі оптимізації взаємодії між громадянським суспільством, владою та бізнесом, де кожна сторона має свою зону відповідальності, а й інформаційної політики влади спрямованої на інформування суспільства стосовно дій влади та створення підтримки та позитивного образу діям влади в громадському суспільстві та бізнесу.

Опубліковано
2023-12-01
Розділ
Статті журналу