МИР ЯК ПРАВО: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Євгенія Миколаївна Клюєва Державний університет інфраструктури та технологій
  • Юлія Олександрівна Соловйова Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: право на мир, загроза миру, порушення миру, акт агресії, мирне співробітництво, мирне співіснування, конвенція, декларація, імперативний характер, jus cogens, механізми захисту права

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми миру як права, зокрема акцентовано увагу на важливості його нормативного закріплення як окремого права, з чітким формулюванням дефініції та виділенням його ознак і складових, в міжнародних документах обов’язкових до виконання. Звернуто увагу на взаємозалежність між миром та дотриманням прав людини.

У ході дослідження встановлено, що в існуючих міжнародних документах наявна дефініція «право на мир» є нечіткою, має суттєві відмінності та суперечності, зазвичай розглядається невіддільно і в контексті права на безпеку та унормована в документах неімперативного характеру або так-званого «м’якого права». Запропоновано виділити право на мир з групи прав третього покоління та розглядати його як окремий вид прав, суб’єктом якого є людство в цілому. Визначеніосновні складові і ознаки даного права з позиції усвідомлення дотримання права на мир як фундаментального обов’язку всього людства. Виявлено причинно-наслідковий зв‘язок між чітким нормативним закріпленням даного права в міжнародних документах як особливого і надважливого права людства та виробленням дієвих міжнародних механізмів його міжнародного захисту. Сформульовані першочергові кроки з мінімізації ризиків маніпулювання питаннями мирного співіснування, мирного співробітництва і безпеки при вирішенні міжнародних конфліктів або ситуацій, що можуть призвести до порушення миру.

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на детальне нормативне унормування права на мир в міжнародних документах імперативного характеру, визначення дієвих конвенційних механізмів його захисту через призму виключної умови його дотримання всіма учасниками світового співтовариства.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу