REGARDING THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC AND LEGAL REGULATION OF THE ECONOMY IN THE PERIOD OF POST-WAR RECONSTRUCTION

  • Vladyslav Olehovych Larin Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: економічна конкуренція, здорове ринкове середовище, діджіталізація, захист конкурентних відносин, ефективність правового забезпечення обмеження монополізму, нормативна модель, торговельні розслідування

Анотація

Необхідною умовою функціонування здорового ринкового середовища, обмеження монополізму в господарській діяльності є економічна конкуренція.

Перехід до конкурентних засад в економіці, забезпечення становлення і функціонування здорового ринкового середовища, запровадження і захист конкурентних відносин - є одним з державних пріоритетів. В деяких випадках, державі, замість захисту конкуренції доводиться приймати заходи з підтримки національного виробника суперечність між двома протилежностями – доцільністю здешевлення продукції для споживачів і необхідністю обмежити доступ імпортної продукції на ринок з метою боротьби з дешевим імпортом, який створює перешкоджає розвиткові власного, національного виробництва. Тому питання балансу інтересів економічних і державних інтересів в такій ситуації стає дедалі актуальнішим. Особливе значення набуває захист національного виробника у зв’язку з післявоєнною відбудовою України. Торгово-обмежувальні розслідування практично завжди конфліктують із цілями конкурентної політики. Право СОТ та українське законодавство (закони України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» та«Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну») передбачають можливість застосування різноманітних інструментів, але виключно торговельного захисту. Міжнародно-правова регламентація діяльності ТНК, що суперечить національним інтересам, практично відсутня. Доцільно системно підходити до правового забезпечення обмеження монополізму, виділяючи нормативну модель, яка має бути систематизованою, достатнім та внутрішньо узгодженою.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу