ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ УРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЇЇ ДІДЖИТАЛ-ТРАНСФОРМАЦІЇ

  • Людмила Миколаївна Білецька Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: страхова діяльність, діджитал-трансформації, господарсько-правове регулювання, новітні технології, цифрові дані, системна методологія, системний аналіз

Анотація

В умовах зростаючої конкуренції традиційними методами організації господарювання, ведення виробничої діяльності сьогодні вже не тільки не можна забезпечити приріст виробництва, а, часом, навіть і підтримання його функціонування на досягнутому рівні. Це спонукає суб’єктів господарювання до пошуку нових методів, засобів ведення підприємництва, в т.ч. страхової діяльності. Одним з напрямків вдосконалення страхової діяльності є використання новітніх технологій, діджиталізація. Засобом запровадження діджиталізації в господарську діяльність є правове (господарсько-правове) забезпечення. Виходячи із цього актуальним є дослідження і визначення найбільш ефективного підходу до розробки, вдосконалення господарсько-правового забезпечення новітніх технологій, діджиталізації у сфері страхування. Метою статті є обгрунтування доцільності використання системного підходу до розробки господарсько-правового забезпечення. Господарсько-правове забезпечення страхування можна представити у вигляді певного комплексу нормативно-правових актів, що включає кодифіковані документи, які видаються Верховною Радою України; її Президентом, міністерствами, відомствами, іншими органами виконавчої влади. Для забезпечення інтенсивного розвитку діджиталізації у сфері страхової діяльності необхідно системно підходити до розробки її господарсько-правового регулювання, розглядати це регулювання стосовно усіх етапів життєдіяльності відповідної діяльності. В базових (законодавчих) правових актах мають бути вказані основні напрями діджитал-трансформації страхового підприємництва, а в актах нижчого рівня - положення методичного характеру. Одним з найбільш обговорюваних питань дослідниками відносин в сфері страхового підприємництва, є питання єдності понятійного апарату. Під діджиталізацією розуміється уможливлення, перетворення, поліпшення виробничих-функцій, бізнес-процесів або ж усієї виробничої діяльності, переведення їх (її) у цифрові технології, через забезпечення функціонування цифрових даних, перетворених у знання, для отримання певних конкурентних переваг. Для забезпечення інтенсивного розвитку діджиталізації у сфері страхової діяльності доцільно системно підходити до розробки її господарсько-правового урегулювання, використовувати загальну теорію систем, методологію системного аналізу, проблемно-орієнтований підхід, методи моделювання, соціологічного опитування та ін.

Базовою методологією підходу до розробки господарсько-правового забезпечення діджиталізації у сфері страхової діяльності доцільно визначити та реально використовувати загальну теорію систем, системний аналіз, проблемно-орієнтований підхід та інші методи наукового арсеналу. Автори виокремили положення системної методології, що мають бути використані в рамках підходу до розробки господарсько-правового забезпечення, який пропонується. Визначено інші методи, необхідні для реалізації системного підходу до розробки господарсько-правового забезпечення.

Опубліковано
2023-06-23
Розділ
Статті журналу