СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

  • Юлія Олександрівна Подолян Інститут управління та технологій
Ключові слова: захист, права, законні інтереси, суб’єкти господарювання, воєнний стан

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду питанню щодо проблем захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану.

Аргументовано, що забезпечення прав і свобод людини та громадянина є складною та дуже гострою проблемою сьогодення, адже сучасна юридична наука розглядає забезпечення прав і свобод людини через розгалужені елементи.

Захист прав суб’єктів господарювання являється одним із основних конституційних прав, який повинен бути передбачений за участю цих суб’єктів в усіх відношеннях.

У статті автором проаналізовано теоретичні засади щодо розуміння суті поняття «захист прав», «охорона прав».

На основі аналізу відповідних наукових позицій, автор приходить до висновку, що категорії охорони та захисту не є тотожними, оскільки термін «захист» – це вужче поняття стосовно охорони. Захистом слід вважати сукупність дій, спрямованих на забезпечення та виконання норм чинного законодавства усіма суб’єктами-учасниками правовідносин (юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями). Отже, охорона – це різновид правозахисної діяльності держави, яка, враховуючи конституційні розпорядження, не лише визнає цінність людини, її прав і свобод, а й визначає режим законності як умову захисту та вчасне вжиття заходів реагування на можливі порушення.

Обґрунтовано, що одна з найбільш універсальних та дієвих форм захисту права була і залишається судова форма захисту.

Судовий захист займає центральне місце у досить великому арсеналі засобів, покликанихзабезпечити захист прав людини, в тому числі захист прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Автор відзначає, що судова форма захисту забезпечує зацікавленим у результаті спору сторонам правові гарантії правильності вирішення спору, рівності процесуальних прав і процесуальних обов’язків сторін, зобов’язує суд вирішувати справи ефективно та якісно, відновлюючи порушені права та інтереси суб’єктів господарювання.

Зроблено висновок про те, що хоча судовий спосіб захисту прав суб’єктів господарювання пов’язаний з певними складнощами і об’єктивними проблемами, все одно цей спосіб залишається основним.

Опубліковано
2022-08-31
Розділ
Статті журналу