ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

  • Михайло Олегович Карпенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: кримінальне провадження, майно, речовий доказ, обшук

Анотація

Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Відповідним приписам Основаного закону корелюють фундаментальні положення Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), згідно яких позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ст. 16 КПК України). Отже, законодавець акцентує увагу правозастосовника на суворому дотриманні закону в процедурі обмеження, позбавлення права власності в межах кримінального провадження, зокрема під час отримання дозволу на доступ до майна особи, його вилучення та залучення до матеріалів кримінального провадження.

Опубліковано
2022-08-31
Розділ
Статті журналу