ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

  • Тетяна Євгенівна Дунаєва Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Ключові слова: кіберзлочин, доказування, докази, розслідування, кримінальне провадження, цифровізація кримінального процесу

Анотація

У статті досліджено особливості предмету доказування кіберзлочинів в Україні під час воєнного стану. Обґрунтовано, що особливого значення набувають збирання доказів, їх оцінка та закріплення під час воєнних дій, що є важливим етапом при розслідуванні кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в Інтернет-мережі. Проведення всебічного та швидкого досудового розслідування під час дії воєнного стану для подальшого встановлення наявності або відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення є важливими для подальшого підвищення ефективності судового розгляду та забезпечення єдності судової практики, верховенства права, ефективного захисту прав людини, що слугують додатковим юридичним аргументом під час прийняття рішень у разі виявлення недоліків, помилок, прогалин у чинному законодавстві. Досліджено процес доказування (збирання, перевірка та оцінка доказів) кіберзлочинів. Доведено необхідність проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, залучення експертів та спеціалістів, застосування заходів забезпечення кримінального провадження та здійснення міжнародного співробітництва.

Постає питання про підвищення якості кримінального процесуального законодавства України шляхом застосування цифровізації кримінального провадження, при збиранні доказів, їх закріплення та внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства України.

Опубліковано
2022-08-31
Розділ
Статті журналу